Webwinkel

Diensten

Lekdetectie

Meten en monitoren

Instrumenten

Flowmeters

Dauwpuntsensoren

Restolie sensoren

Multimeters

Optimalisatie

Software

Accessoires

Filters

Persluchtfilters

Vacuümfilters

Koppelingen

eSafe koppelingen

eSafe nippels

eSafe multilink

Stream-Line

Blaaspistolen

Slang en haspels

Condensaat

Condensaataftappen

Olie-/waterscheiders

 

Impressum

Aanbieder en inhoudsverantwoordelijk:
Ants Technology & Consulting B.V. 
Cruysbergstraat 9 
5954 BJ Beesel 
Nederland
Telefoon: 077 7676276
Telefax: 077 7676286
E-Mail: info@ants-tech.nl

Vertegenwoordiger van de directie:
Norbert Rozemeijer
Handelsregisternummer (KvK): 12064231
Handelsregisterplaats: Venlo (NL)
BTW nummer: NL 817282828 B01

Eigendoms- en auteursrecht
Copyright 2010 Ants Technology & Consulting B.V., Swalmen. Alle Rechten vorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluid, video en animatiebestanden, evenals de bewerkingen vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendomrmen. Het is uitsluitend toegestaan om deze in redactionele verslaggeving te gebruiken. Ze mogen noch voor handelsdoeleinden, publicatie of doorgifte gekopieerd, veranderd of ingezet worden op andere websites. Afbeeldingen, teksten en andere informatie die Ants Technolgy & Consulting B.V. van derden ter beschikking heeft gekregen zijn eveneens onderhevig aan deze auteursrechten.

Ontheffing van aansprakelijkheid
De informatie op deze internetpagina's stelt Ants Technology & Consulting B.V. zonder enige garantie of andere vergelijkbare wijze ter beschikking. Er wordt in ieder geval geen stilzwijgende verbintenis of garantie gegeven m.b.t. de staat, verkoopbaarheid of geschiktheid voor bepaalde doeleinden of dat er geen inbreuk gemaakt wordt op wetten, regels of patenten. Ook als u er van uit gaat dat de van ons verkregen informatie correct zijn, mag u er nooit van uit gaan dat deze toch nog fouten of onnauwkeurigheden bevatten. We wijzen er dan ook nadrukkelijk op dat de beschreven en afgebeelde producten soms niet overeenstemmen met de feitelijke producten. Voorschriften over wettelijke, gerechtelijke en belastingsvoorschriften hebben altijd enkel en alleen betrekking op Nederland.
Op onze internetpagina's bevinden zich ook links naar andere websites op het internet. We willen er op wijzen, dat wij geen invloed hebben op de invulling en inhoud van die websites waar mee gelinkt wordt. We zijn dan ook niet aansprakelijk voor de betreffende aktualiteit, correctheid, volledigheid en kwaliteit van de op die websites getoonde informatie.
Deze website is continue onderhevig aan veranderingen en verbeteringen om de geboden informatie en functionaliteit te aktualiseren en uit te breiden.
Ants Technology & Consulting B.V. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, inclusief gederfde winst, die door het gebruik van de informatie of functionaliteit van deze website in verbinding kan worden gebracht.

Privacyverklaring

Gegevensoverdracht
Persoonlijke gegevens die via internet overgedragen worden, zal vertrouwelijk worden behandeld. Voor statischtische doeleinden worden de naam van de gevraagde website, de datum en tijd, de webpagina, de grootte van de data en of de deze succesvol overhandigd is en via welke provider de informatie is opgevraagd opgeslagen.
Indien u uw e-mail-adres vermeld, dan zullen wij via e-mail met u communiceren. We zullen het adres echter niet aan derden doorgeven.
Via deze website kunt u zich ook via een formulier contact met ons opnemen. Als u dat doet, dan worden uw gegevens gebruikt om u gevraagde productinformatie, nieuwsbrieven e.d. toe te sturen. Hiervoor zullen uw persoonsgegevens dan worden opgeslagen en gebruikt. Indien u hier geen prijs meer op stelt, dan kunt u uw gegevens uit onze database laten verwijderen.

Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een Webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "Cookies", Tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van deze website mogelijk maken. Uw bezoek aan deze website (inclusief IP adres wordt aan een server van Google in de VS overgedragen en aldaar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten van het gebruik van de website te genereren voor de websiteeigenaar en ten behoeve van andere diensten die gerelateerd zijn aan het gebruik van de website en het internet. Daarnaast kan Google deze informatie aan derden overdragen als de wet dat gebiedt of om de informatie in opdracht van Google te verwerken. Google zal uw IP adres niet met andere door Google verzamelde gegevens koppelen. U kunt het gebruik van cookies door specifieke instellingen in uw browserprogramma voorkomen, maar u kunt dan wellicht niet alle functionaliteit van deze website kunnen benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van uw gegevens door Google zoals hierboven beschreven en het aangegeven doel.

 

 

WINKELWAGEN

Subtotaal: € 0,00
0 bestelregels

Alle prijzen in euro excl btw

Brochure downloaden
Catalogus downloaden

Contact

Tel +31 (0)77 7676276

Naar de contactpagina...